Snoep Goed's personal story

Voor Nederlands, zie hieronder. 

Richard and Vardit Kohn, were the founders of the Snoep Goed company and its way of operating mirrors a very personal commitment to both live and do business according to the vision of Enlighetened Entrepreneurship (EE®).

Over the years we have become disenchanted that short term financial results were the key driver behind so many businesses. We wanted less ego and more soul in our business. We wanted to make a living working with passion; a win-win attitude; a sense of friendship with and respect for the people we work with; and  a view that financials are an essential part of doing business but they are not the be-all-and-end-all. You can call it a more holistic, ‘wholesome’ way of doing business. The why we do what we do is the driving principle in our business. We do good things from the heart. Everything else follows from there.  

These principles come naturally. Richard has been creating and developing unique business and value propositions for just as long. The choice to focus on healthy food was made long before it became hip and trendy. The principles of working from a Higher Purpose in Business have been shared by Richard throughout his many years in the FMCG industry.

We are proud of the healthy, delicious, innovative and exciting snacks we bring to market and of the people behind them and us. And we are equally proud of our Enlightened Entrepreneurship (EE®) way of doing business. Through our joint vision we empower others - and ourselves - to look after ourselves and be proud of our achievements. We wouldn’t want it any other way.

Do we sound like a partner you’d like to work with?
Then feel free to contact us. We’d love to have a word with you.

 

Richard en Vardit Kohn, waren de oprichters van Snoep Goed. Onze werkwijze weerspiegelt onze persoonlijke ambitie om te leven en werken volgens de visie van Enlightenened Entrepreneurship.

In de afgelopen jaren ontdekten we dat vele bedrijven voornamelijk op korte termijn resultaten zijn gericht en dat sprak ons niet aan. We wilden minder ego en meer ziel in onze bedrijf. We willen graag verdienen door te werken met passie; een win-win houding; een gevoel van vriendschap met wederzijds respect voor elkaar. Natuurlijk is een financieel gezond bedrijf belangrijk maar dat is niet het enige en voornaamste. Je zou het dus een
holistische manier van bedrijfsvoering kunnen noemen. Bij ons draait het voornamelijk om waarom we doen wat we doen. Goede dingen vanuit ons hart, daarna volgt de rest vanzelf.

Deze principes zitten reeds lange tijd in het DNA. Richard heeft in diezelfde tijd meerdere unieke bedrijfs- en waarde proposities bedacht en ontwikkeld. Onze keuze voor gezonde voeding bestaat al veel langer dan dat het een trend werd omdat wij met ons gezin altijd al op die kompas varen. Het werken vanuit een hoger algemeen doel heeft Richard menig jaren uitgebreid en succesvol toegepast in de voedingsmiddelenindustrie.

We zijn trots op de lekkere, gezonde, innovatieve maar ook fascinerende snacks die we op de markt brengen maar ook op de mensen die ze voor ons vervaardigen. Net zo trots zijn we bovendien op onze holistische manier van zaken doen als ‘Enlightened’ ondernemers. Door onze gezamenlijke visie kunnen we anderen – en elkaar - in staat stellen goed voor zichzelf te zorgen en trots te zijn op onze resultaten. We zouden het op geen enkele andere wijze willen doen.

Klinken wij als een partner waarmee je graag zaken doet? 
Dan horen we graag van je!