Our Mission & Vision 

Voor Nederlands, zie hieronder. 

Mission

 • To differentiate our offering by identifying and bringing exceptional products to market.
 • To maintain and sustain growth, positioning ourselves to take the lead in our category through setting the standard for serving needs while exceeding expectations.
 • To demonstrate the value of long term relationships.
 • To create an empowering working environment which motivates and enables everyone to be the best they can.


Vision

 • To be a dominant force in the distribution, delivery, innovation and manufacturing of healthier food options.
 • Providing our customers and consumers superior products, service and sales that exceed their needs and expectations.
 • Be the change we want to see with suppliers and customers through our way or working, service levels and commitment to care and quality.

 

Missie

 • Het onderscheiden van ons aanbod door exceptionele producten in de markt te identificeren en introduceren.
 • Het creëren en behouden van groei, door ons te positioneren als leider in onze 
  markt door uit te blinken in dienstbaarheid en hierdoor verwachtingen te 
  overtreffen.
 • Het uitdragen van de waarde van lange termijn relaties
 • Het creëren van een werkomgeving die iedereen motiveert en in staat stelt om het beste in jezelf naar boven te halen. 


Visie 

 • Een drijvende kracht zijn in de distributie, levering, innovatie en productie van gezondere voedsel alternatieven.
 • Klanten en eindconsumenten voorzien van uitstekende producten, diensten en verkoop die behoeftes en verwachtingen overstijgen
 • De verandering zijn die we voor ogen hebben bij leveranciers en klanten door onze manier van samenwerken, kwaliteit van dienstverlening en zorg voor kwaliteit.